KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Kazasker Mustafa İzzet Efendi”

“Kazasker Mustafa İzzet Efendi” başlıklı sergi Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Koğuşu’nda 9 Aralık 2014 – 10 Mart 2015 tarihleri arasında gösterime sunulmuştur.
 
 
Sergi, 19. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden bestekâr, neyzen, hânende, devlet adamı ve hattat olarak büyük bir şöhrete sahip olan Mustafa İzzet Efendi’yi anmak üzere düzenlenmiştir. Sultan Abdülmecid’in emriyle yenilenen Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu’nun kitabesinin de aralarında bulunduğu, 11 Kur’an-ı Kerim, 200’den fazla hilye, sayısız kıt’a ve kitabe yazmıştır. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin en bilinen eserleri ise İslâm dünyasındaki en büyük yazılar olan Ayasofya’nın kubbesindeki Nur Ayeti’nden bir bölüm ile Allah (c.c.), Muhammed (s.a.v.), dört halifenin ve Hasan-Hüseyin (r.a.)’in isimlerini içeren celî sülüs levhalardır.
 
 
 
Sergide Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin ta’lîk, nesih, sülüs ve celî sülüs hatları ile yazdığı beyit, kıt’a ve Hilye-i Şerifeleri, nesih hatla yazdığı Kur’an-ı Kerimleri ile kitabelerinin fotoğrafları yer almaktadır. Ayrıca hat eğitimi aldığı ve üslubunu benimsediği hattatların eserleri ile yetiştirdiği öğrencilerinin eserlerine de sergide yer verilmiştir. Çoğunluğu Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki hatlarından oluşan sergiye İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Sakıp Sabancı Müzesi eserleriyle katkıda bulunmuştur.