KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tunceli, Çemişkezek, Ferruh Şaad Bey Türbesi'nden Çalınan Kitabe

 
 
Yöre taşından mamul Emir Ferruh Şad Bey için yaptırılan türbeye ait dikdörtgen biçimli Arapça kitabe 4 bölüme ayrılmıştır. Kitabenin okunabilen bölümleri şöyledir:
 
“ Hâze merkad el-Emir el –Mükerrem, Sâhib el-tabl ve’l âlem, El Emir Ferruh  Şâd Big …… İbn-il- Emir el Merhum el Mağfur ……… el-Emir Hac Rüstem Big Tâbe serâ-hün ve ca’ale-l cennet misvâ-hün fi şehr Zilhicce ….. Sene 957 (1551)”