KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sümela, Doğa Tehditinden Kurtuluyor!

Trabzon’un Maçka İlçesi Altındere Köyü sınırları içinde yer alan ünlü turizm merkezi Sümela Manastırı, iklim değişikliği, yağmalama ve define avcılarının verdiği zararlar neticesinde, gerek kayalarda meydana gelen gevşemeler, gerekse de kaya parçalarının koparak manastırın iç kısımlarına düşmesiyle doğa tehdidiyle karşı karşıyadır.
 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz Sümela Manastırı’nda kaya parçalarının kopmasıyla ilgili olarak Manastır çevresindeki kayaların jeolojik ve jeoteknik araştırmalarının yapılarak güçlendirme projesinin hazırlanması çalışmalarını başlatmıştır. İhale edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmekte olup projelerin tamamlanmasını müteakiben uygulama çalışmalarına başlanılabilecektir.
 
Trabzon Sümela Manastırının, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Yapısal Güçlendirme, Makine, Elektrik ve Çevre Düzenleme Projelerinin gerçekleşmesiyle ilgili ihale kararı Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 2012 yılında alındı,2013–2014 yılları arasında yatırım programına alınarak iş bitim tarihi 24.01.2014 olarak belirlendi. İşin tamamlanmasıyla birlikte Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’da verdiği bir kararla projeyi onaylandı.
 
Sümela Manastırı’nın restorasyonu ve çevre düzenlemesi çalışmaları sözü edilen projeler doğrultusunda 2015 yılında başlanılacaktır.