KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültürel Katliama Karşı Tedbir!

8–11 2014 tarihleri arasında, Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen ve Gaziantep Zeugma Müzesi Müdürlüğü’nde Suriye’nin kültür mirasının korunması ve yasa dışı trafiğinin önlenmesi amacıyla emniyet, jandarma, gümrük ve müze müdürlüklerinden oluşan uzmanların katılımıyla bir toplantı düzenlendi.
 
Bu toplantıya katılan uzmanlar, Suriye’den kaçırılan çoğu tarihi eserlerin, insani nedenlerden dolayı açık tutulan Türk sınırından geçmiş olma ihtimaline karşı alınacak tedbirleri, ve bu tedbirlerin koordineli olarak ve verimli bir şekilde sürdürülmesi konusunda ortak karar alınmasına vurgu yaparak, gerekli önlemlerin alınmasına yönelik önerilerde bulundular ve bu konuda yapılması gereken çalışmalara gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiği hususunun altını çizdiler.
 
Tarih boyunca birçok medeniyet ve uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Suriye, iç savaşın ağır bedellerini kültürel mirasın yok edilmesine yönelik tehditlerle ödüyor ve ülkenin 5000 yıllık tarihi ve kültürel birikimi hızla yok ediliyor.

UNESCO’CUN uyarıları yetmediği gibi eski evler, camiler, kiliseler ve anıtlar savaşın soğuk yüzünden etkileniyor ve zarar görüyor.
 
Bu kültürel yıkıma karşı duyarlı olan Genel Müdürlüğümüz, Suriye’nin kültürel mirasının korunmasına yönelik gerçekleştirmiş olduğu bu toplantıyla komşu ülkelerde bulunan kültür hazinelerinin dünya milletlerinin ortak değeri olduğu anlayışına destek olmuştur.