KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupa ve Kuzey Amerika Bölgesi Periyodik Raporlama Nihai Toplantısı Helsinki’de Gerçekleştirildi

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” uyarınca Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen alanlarımızın güncel durumlarının değerlendirilmesi ve ulusal ve uluslararası işbirliklerin artırılması amacıyla yürütülen Periyodik Raporlama çalışmaları kapsamında, bağlı bulunduğumuz Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesi için 2007-2013 dönemine ilişkin ikinci döngü Periyodik Raporları 31.07.2014 tarihinde Dünya Miras Merkezine teslim edilmiştir.
 
Periyodik Raporlama sürecinde gerçekleştirilen toplantılar neticesinde ilgili paydaşlarla birlikte doldurulan iki anket formundan ilki ülkenin genel koruma ve yönetim politikalarınının, her bir Dünya Miras Alanı için ayrı doldurulması gereken diğer anket formu ise her bir varlığın korunma, yönetim, tanıtım ve izlenmesine ilişkin güncel durumun değerlendirmesine yönelik detaylı soruları içermektedir.
 
Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesi Periyodik Raporlama süreci sonucu Dünya Miras Merkezince hazırlanacak bölge ve alt bölge eylem planları Dünya Miras Komitesi’nin 2015 yılında gerçekleşecek 39. dönem toplantısında karara bağlanacak olup; söz konusu raporlama sürecinin çıktılarının ve birinci döngüden bugüne gerçekleşen ilerlemenin değerlendirilmesi, taslak eylem planına ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve üçüncü döngü için öneriler getirilmesi amacıyla 1-3 Aralık 2014 tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki kentinde gerçekleştirilen “Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesi Periyodik Raporlama Nihai Toplantısı”na Genel Müdürlüğümüz ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu adına katılım sağlanmış olup; toplantıda ülkemizdeki Periyodik Raporlama sürecine ilişkin Genel Müdürlüğümüz uzmanı tarafından bir video mülakatı verilmiş, ayrıca Akdeniz Avrupası alt grubundaki tartışmalar sürecinde raportörlük yapılmıştır.