KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ani Ören Yeri Danışma Kurulu Toplantısı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine dahil edilen Kars İli, Ani Ören Yerine ilişkin Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Yönetim Planının değerlendirilmesi amacıyla 19 Kasım 2014 tarihinde Ani Ören Yeri  Danışma Kurulu Toplantısı, 20 Kasım 2014 tarihinde ise Ani Ören Yeri Eşgüdüm ve Denetleme toplantısı Kars Müze Müdürlüğü hizmet binasında yapılmıştır.
 
Söz konusu Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısına Ortadoğu Teknik Üniversitesinden Prof.Dr.Ömür BAKIRER, Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Prof.Dr.Fahriye BAYRAM, Ani Ören Yeri Alan Başkanı Necmettin ALP, Genel Müdürlüğümüz Dünya Miras Alanları Şube Müdürü İpek ÖZBEK, Kültür Turizm Uzmanı Evrim ULUSAN, Yüksek Mimar İlkay AYAZ, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan DOĞANAY ile Kars İl Özel İdaresi, Kars Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı temsilcilerinin yanı sıra Danışma ve Eşgüdüm Denetleme Kurullarına üye olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılmışalardır.