KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meher Kapı’da Temizlik Tarihi 2012 Yılı!

Van İli Tuşba İlçesinde bulunan “Meher Kapı Toprakkale” olarak bilinen anıtsal kaya kapısı, doğal dokusuna zarar vermeden, projesi Van Valiliğince hazırlanan ve Van Koruma Kurulu tarafından alınan 4.4.2012 tarihli bir karar gereğince tamamen mekanik yöntemlerle temizlenerek turizme yeniden kazandırıldı ve korunması sağlandı.
 
Bu Meher Kapı Kaya Yazıtı, I.derece arkeolojik ve doğal sit alanda yer almakta olup bu anıtsal kaya kapısının korunmasına ilişkin olarak 2012 yılında Van Valiliğince anıtın korunmasıyla ilgili bir proje hazırlatılmış ve Van Koruma Kuruluna sunulması kararı alınmıştı. Kurul tarafından da onaylanan bu projenin içeriğinde Meher Kapı Anıtı Çivi Yazıtının temizlenmesi ve yapılacak konservasyon işlemlerinde kimyasal malzeme kullanılmaması mekanik yöntemlerle temizlenmesi şartı bulunmaktaydı.
 
Van Valiliği tarafından hazırlanan, Van Koruma Kurulu tarafından da onaylanan ve Müze Müdürlüğü tarafından alanın korunmasıyla ilgili olarak temizleme faaliyetleri başlatılmış, anıtsal kaya kapısı olan Meher Kapı, 2012 yılında yapılan temizlik ve konservasyon çalışmalarıyla aslına uygun olarak tamamen mekanik yöntemlerle kimyasal malzeme kullanılmadan temizlenmiştir.
 
Günümüzde zengin bir kültür dünyasıyla karşı karşıya olan ülkemizin önemli kültür miraslarından olan Meher Kapı, aydınlatan anlamına gelmektedir. Bu kapıdan Tanrı Haldi’nin bir ışık demeti içinde çıkacağına inanıldığı için bu isimle anılır.
 
Ayrıca, başka bir efsaneye göre de, Hz Ali’ye ait ganimet ve atların burada bulunduğu ve her yıl bir gün açıldığına inanılır
 
Kültürel mirasımızı koruma anlayışımızın sürekli var olması ve gelişmesi sebebiyle koruma ve yaşatma ilkesi gereğince, 2012 yılında Meher Kapı’da yapılan temizleme çalışmalarıyla aslına zarar vermeden yeniden turizme kazandırılmıştır.