KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli Tarihine Yeni Bir Bakış: Prehistorik Dönem Yüzey Araştırmasında Önemli Tespitler

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadriye Özçelik’in başkanlığındaki bir ekip tarafından Bakanlığımız izinleri ile Denizli İli’nde gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında Paleolitik (Yontmataş) Çağ’ın çeşitli evrelerine tarihlendirilebilecek yontmataş aletler ve çok sayıda yontmataş endüstri öğesi bulunmuştur.

2002 yılında Denizli ili, Honaz İlçesi, Kocabaş Mevkii’nde bulunan ve 1.1 milyon yıl öncesine yaşlandırılan fosil insan kalıntısı (Homo erectus) nın bulunduğu bölgeye yakın mesafede bulunan bu aletlerden bir kısmının, Alt Paleolitik Dönem’in karakteristik formlarını oluşturduğu ve Homo erectus’un yapıp kullandığı aletler arasında yer aldıkları kabul edilmektedir.

Bu alet grubundaki yontuk çakıllar, iki yüzeyli aletler ve Clactonien yongalamaya ait örnekler Denizli İli’nin Paleolitik Çağ’ın en eski dönemlerinden itibaren insana ev sahipliği yaptığını kanıtlayan ilk kültürel bulgulardır ve bu bölgenin en eski arkeolojik verilerini oluşturmaları açısından da önem taşımaktadırlar.

Aynı zamanda bu bulgular, Kocabaş fosil Homo erectus kalıntısını da destekler niteliktedir. Orta Paleolitik Dönem Moustérien kültüre ait, içinde mızrak uçlarının da bulunduğu yontmataş endüstri öğeleri ise burada insan yaşantısının Paleolitik dönemler boyunca bir süreklilik gösterdiğini göstermektedir..

Denizli İli’nin Paleolitik kültürlerine ilişkin ilk belgeleri oluşturan bu yontmataş grubun, detaylı tekno-tipolojik analizler yapılarak bilim alemine sunulması öngörülmektedir.