KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İkinci Grup Bakanlık Temsilcisi Eğitimi Tamamlandı

2863 Sayılı Kanun’un 48. maddesi gereğince, yurt çapında Bakanlığımız izinleri ile gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına, Bakanlığımız adına katılacak uzman personele yönelik olarak gruplar halinde planlanan 2014 yılı eğitim seminerleri kapsamında ICOM Türkiye Milli Komitesi’nin desteğiyle yapılan ikinci grup eğitim programı Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Zülküf YILMAZ’ın açılış konuşmalarıyla başlayan ve 24-25 Kasım 2014 tarihlerinde iki gün süren eğitim programı kapsamında, 19 ayrı Müze Müdürlüğünde görevli 32 uzman personele Bakanlık Temsilciliği seminerleri verilmiştir.

Eğitim programında, Suluin Kazıları Başkanı Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN ile Antalya, Isparta ve Burdur Müze Müdürleri ile bazı meslek elemanları tarafından da mesleki deneyimler konusunda katılımcılarla paylaşımlarda bulunulmuştur.

Program kapsamında, Bakanlık Temsilciliği seminerleri yanında, genel müzecilik konuları, Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliği, Müzecilik Kılavuzu, Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik ve bu çerçevedeki uygulamalar ile kültür varlığı kaçakçılığı ve karşılaşılabilecek mali konular mevzuat hakkındaki konularda da paylaşımlarda bulunulmuş, eğitim sonunda katılımcılarla birlikte Antalya Müzesine bir gezi de yapılmıştır.

 

Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN