KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bilişimle Zenginleşiyor ve Gelişiyor!

31.Ulusal Bilişim Kurultay’ı 7 Kasım günü Türkiye Bilişim Derneği tarafından Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezinde düzenlendi, bu kurultaya Genel Müdürlüğümüz uzmanlarından Nurdan Atalan Çayırezmez ve Hakan Aygün yaptıkları sunumları ile katkıda bulundular.
 
Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu sayısal gündem 2020 stratejik hedefler doğrultusunda düzenlenen kurultayda, Türkiye’nin geleceğini değiştirecek kararların alınması hedefleniyor. Bu hedefler doğrultusunda teknoloji üreten bir Türkiye ve yaşam kalitesini yükselten bir toplum oluşturulması amaçlanıyor.
 
Her yıl ilginin arttığı ve Türkiye’nin en büyük aktiviteleri haline gelen bu etkinlikte müzelerin sayısallaştırılmasına yönelik dört eylem planı ile ilgili bilgiler aktarıldı ve 2020 yılına kadar Türkiye’de kültür ve sanat alanında bilişim alanı ile ilgili sorunlar tartışıldı ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
 
Çağdaş aydınlık bir bilişim toplumuna dönüşümü gerçekleştirmek için yapılan bu etkinliğe Genel Müdürlüğümüzün katılımı, müzeler ve kültür varlıklarımızın bilişimle buluşmasını sağlayacak, sayısallaştırılmasına yönelik eylem planlarının oluşturulmasını gerçekleştirecek ve teknoloji üreten bir kurum haline dönüşmesini sağlayacaktır.