KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit’in Phokaia Sunumu!

Phokaia kazılarını 1989 yılından bu güne değin yöneten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Ömer Özyiğit, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin de katıldığı bir toplantıyla sunum gerçekleştirdi.
 
Sunumun başkanlığını Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Yılmaz’ın yaptığı sunum toplantısına Restorasyon Dairesi Başkanı Bahadır Sabah, Uygulamalar Dairesi Başkanı Yakup Harmanda, Kazılar Dairesi Başkanı Köksal Özköklü ile Genel Müdürlüğümüzde görevli uzmanlar katıldı.
 
Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Yılmaz, Prof.Dr Ömer Özyiğit başkanlığında yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında memnuniyetini dile getirerek, çalışmaların başarılı süreci hakkındaki sevincini dile getirdi.
 
Phokaia Antik Kentinde ilk kazılar 1913–1914 yılları arasında bir Fransız Arkeolog tarafından yürütülmüş ve bu bölgedeki kazılardaki çalışmalar ise Prof. Dr Ömer Özyiğit başkanlığında halen devam etmektedir.
 
Tarihin babası Heredot Truva Savaşını yazmak için Anadolu’ya gelmiş ve Foça ile o zaman tanışmıştır. Heredot daha sonra yazdığı kitabında Foça’dan övgüyle söz ederek “Bize bir şey söylemek düşer mi? Buyurun Foça’yı kendi gözlerinizle görün” ifadesini kullanmış ve Foça tanınmaya başlamış ve Antik çağda ve Bizans dönemindeki adı da Phokaia’dır.
 
Yapılan bu sunum toplantısında, Foça’daki arkeolojik sit alanlarda yapılacak kazı çalışmalarının İzmir Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılması ve Foça Kazı Başkanı Prof. Dr Ömer Özyiğit ile eşgüdüm içerisinde uyumlu çalışılması hususunda görüş birliğine varıldı ve bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.