KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sinop Müzesinde Bulunan İkonaların Bakım ve Onarımları Yapılacak

Sinop Müzesi Müdürlüğünde teşhir ve depoda bulunan 29 adet ikonanın bakım ve onarımı yapılacaktır. İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarınca yapılan ön incelemeler sonucunda 29 adet ikonanın Merkez Müdürlüğünde onarımlarının yapılması kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarına götürülecek olan eserler onarım sonrasında Sinop Müzesinde yeniden ziyaretçilerin gösterimine sunulacaktır.