KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası Uzmanlar Heads Tematik Programı Kapsamında 11-13.11.2014 Tarihleri Arasında Ankara’da Buluşuyor

UNESCO Dünya Miras Komitesi tarafından 1994 yılında başlatılan “Temsili, Dengeli ve Güvenilir bir Dünya Miras Listesi için Küresel Strateji” çerçevesinde oluşturulan HEADS (Human Evolution, Adaptations, Dispersal, Social Developments” Programı Dünya Mirası ile ilgili en hassas ve en erken alanların çalışılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına işbirliği ve sağlam bir strateji belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.
 
İnsan evrimi ile ilgili varlıkların bilimsel değerinin tanınmasını sağlamak, bilimsel araştırmalar ve koruma arasında bağlantı kurmak, dünyanın oluşumundan bugüne tüm doğal ve kültürel çeşitliliğin dengeli biçimde temsiline katkıda bulunmak, insan ile doğa arasındaki etkileşim, kültürel davranışlar, bilişsel dönüm noktaları ve yaratıcı ifadelerin en erken izlerini içeren alanların tanınmasını sağlamak, belirlenen alanların kadimliği ve onları oluşturan unsurların hassaslığı nedeniyle oluşan bozulmalara karşı korumak ve ilerideki çalışmalar için potansiyel önem taşıyan alanları korumak söz konusu programın temel amaçları arasında yer almaktadır.
 
HEADS Tematik Programı kapsamında “Avcı - Toplayıcı Toplum Düzeninden Yerleşik Toplum Düzenine Geçiş ve Dünya Miras Sözleşmesi” adlı toplantı 11 – 14 Kasım 2014 tarihleri arasında Bakanlığımız ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun koordinasyonunda ülkemizde gerçekleşecektir. Ankara’da gerçekleştirilecek olan ve Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Meksika ve ülkemizden yaklaşık on bilim insanın katılacağı söz konusu toplantı, Çatalhöyük Arkeolojik Siti’nin Alan Başkanlığı rehberliğindeki gezi programı ile başlayacak, daha sonra iki gün boyunca on iki bildirinin sunulması ile devam edecek ve çalışma grubunun sunumuyla sona erecektir.