KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Müzesi’nin Arkeopark’ı 2014 yılı Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri’nde (IDCA) “Gençlere Yönelik En İyi Program” Dalında Birinci Oldu

 
Mardin Müzesi; müzelerin ‘tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yer’ kimliğini aşarak farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği; bilim, sanat, arkeoloji vb. konularda ziyaretçilerinin sosyalleşmesine katkı sağlayan, içinde bulunduğu kültürü ve farklı kültürleri derinlemesine tanıtan programlar ile gençlere ve ailelerine yönelik müze eğitim çalışmaları yürütmektedir.
 
Müze koleksiyonları ile izleyiciler arasında bağ kurmak olarak tanımlanan “müze eğitimi” çalışmaları için Mardin Müzesi, müze binası önündeki alanı arkeopark olarak düzenlenmiş ve müzede bir eğitim salonu oluşturmuştur. Arkeoparkta yapılan müze eğitimi çalışmaları ile gençlerde kültür varlıklarını tanıma, koruma, yaşatma bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiş ve kültürel mirası koruyan, yaşatan, farklılıklara saygı gösteren, demokrasi bilinci edinmiş, paylaşımcı ve kendisiyle barışık, müze kültürüne sahip nesiller yetişmesi amaçlanmıştır.
 
Mardin Müzesi, arkeopark projesi ile özellikle 7-14 yaş arası çocukların yapay bir kazı alanında arkeolojik kazı yapma, çıkan eserleri temizleme, çizimlerini, restorasyonlarını yapma, belgeleme ve sergileme süreçlerini deneyimledikleri, eski çağlardaki gibi seramik yapıp çivi yazısıyla kil tabletlere yazılar yazdıkları, el değirmeninde un öğüttükleri, sikke bastıkları ve benzer birçok aktiviteye katıldıkları bir alan olmuştur. Müzede arkeopark ile birlikte ayrıca müze eğitim atölyelerinde çivi yazısı yazma, sikke basma, resim, heykel, kök boya ile baskı yapma, çarkta seramik yapımı, eski çocuk oyunları ve oyuncaklar, uçurtma, kukla, Neolitik Dönem evi ve yaşamını gözlemleme, müzik ve dans gibi otuzun üzerinde atölye faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
 
Arkeopark projesi başta olmak üzere hazırladığı eğitim programları ile farklı kültürlerle işbirliği yapan ve ziyaretçi çeşitliliğini arttıran Mardin Müzesi, merkezi Paris’te bulunan Agenda İletişim Ajansı’nca müzelerin halkın ilgisini çekmeye yönelik iletişim çalışmaları için değişik dallarda her yıl verilen Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri’ne (IDCA) bu yıl başvurmuş, müze arkeoparkı ile “Gençlere Yönelik En İyi Program” dalında üç finalistten biri olmuştur.
 
IDCA tarafından verilen ödüller için bu yıl, 17 ülkeden 76 müzenin yedi dalda toplam 96 projesi yarışmış ve 21 finalist belirlenmiştir. Bu finalistlerden biri olan Mardin Müzesi, ‘müze arkeoparkı’ projesi ile 7 Kasım 2014 tarihinde 14 üncüsü Sidney’de yapılan “Müzeyi Anlatma Konferansı” etkinliği sırasında 2014 yılı birincisi olarak seçilmiştir.
 
Söz konusu ödül için; A.B.D. Pennsylvania’daki Kimyasal Miras Vakfı (Chemical Heritage Foundation) Müzesi’nin ücretsiz mobil uygulaması ‘ChemCraft’ ile Avustralya Sidney’deki Avustralya Çağdaş Sanat Müzesi’nin ‘GeNext’ programı ile yarışan Mardin Müzesi, Arkeopark projesi ile “2014 yılı Gençlere Yönelik En İyi Program” unvanına sahip olmuştur.
 
 
 
  • Mardin Müzesi Arkeopark (1)
  • Mardin Müzesi Arkeopark (2)
  • Mardin Müzesi Arkeopark (3)
  • Mardin Müzesi Arkeopark (4)
  • Mardin Müzesi Arkeopark (5)
  • Mardin Müzesi Arkeopark (6)
  • Mardin Müzesi Arkeopark (7)
  • Mardin Müzesi Arkeopark (8)
  • Mardin Müzesi Arkeopark (9)