KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gordion Ören Yeri’nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Devam Etmektedir

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Yassıhöyük Köyü’nde bulunan ve Lydia’lılara başkentlik yapmış olan Gordion’da 1950’li yılların başından itibaren kazılar başlamış ve günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Yarım asra ulaşan kazılar sonucunda Eski Tunç çağından Roma Dönemi sonuna kadar kesintisiz iskana uğrayan bu yerden on binin üzerinde kültür varlığı müzelerimize kazandırılmıştır.
 
Gordion Ören Yeri’nde ziyaretçilerin dinlenme ve genel ihtiyaçlarına cevap verecek ünitelerin yetersizliği,  ziyaretçilerinin alanı rahat dolaşamamaları nedenlerinden dolayı ziyaretçi karşılama merkezini de içeren çevre düzenleme projesi Bakanlığımızca hazırlattırılmış ve ilgili koruma bölge kurulunca onaylanmıştır.
 
Bu projeler doğrultusunda “Gordion Müzesi Onarımı, Teşhir Tanzimi ve Ören Yeri Çevre Düzenlemesi” işinin uygulama çalışmalarına 28.11.2013 tarihinde başlanmış olup, çalışmaların yılsonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
 
Söz konusu iş kapsamında; ziyaretçi karşılama alanı ve otopark, güvenlik sistemi ve ünitesi, gezi güzergâhları, çevre donatı elemanları yer almakta olup gerçekleştirilen çevre düzenlemesiyle daha sağlıklı ve etkin ziyaret olanağı sağlanacaktır.
 
 
Uygulamadan bazı örnekler