KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ülkemiz İle Romanya Arasında İşbirliği Protokolü

"T.C. Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Tarihi Eserlerin Karşılıklı Restorasyonu İçin İşbirliği Protokolü" taslak metni  üzerinde müzakerelerde bulunmak amacıyla, Genel Müdürlüğümüzde 21 Ekim 2014 tarihinde  Genel Müdürlüğümüz heyeti, Dışişleri Bakanlığı uzmanları ile Romanya heyetinin katılım sağladığı bir toplantı düzenlenmiştir.
 
Söz konusu toplantıda; taraflar taslak protokol metnindeki maddelere yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur. Bakanlığımızca protokol metnine son şekli verildikten sonra Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Romen tarafına iletilmesi kararı alınmıştır.