KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Grup Bakanlık Temsilcisi Eğitim Semineri Tamamlandı

2863 Sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 48. maddesi gereğince, Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına, Bakanlık adına katılacak “Temsilci” ve “Yetkili Uzman” görevlendirme çalışmaları kapsamında gruplar halinde planlanan 2014 yılı eğitim seminerleri  kapsamında yapılan ilk grup eğitim programı İzmir/Urla’da Ankara Üniversitesi Sualtı Araştırma  Merkezi (ANKÜSAM) ve Limantepe Kazıevi yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.
 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Zülküf YILMAZ, Urla Kaymakamı Murat Sefa DEMİRYÜREK ve Limantepe Kazıları başkanı Prof. Dr. Hayat ERKANAL’ın açılış konuşmaları ile başlayan eğitim programı kapsamında 15 İl’deki, 18 Müze Müdürlüğünde görevli Arkeolog ve Uzmanlardan oluşan 33 kişilik gruba, Bakanlık Temsilciliği seminerleri verilmiştir.
 
Program kapsamında, Bakanlık Temsilciliği seminerleri yanında, genel müzecilik konuları, özel müzeler ve koleksiyonerlik hakkındaki mevzuat ve uygulamalar konularında da seminerler verilmiştir.
 
27-28 Ekim 2014 tarihlerinde iki gün süren program kapsamında Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve Limantepe Kazısı Başkanı Prof. Dr. Hayat ERKANAL ve değişik müze müdürleri ile bazı meslek elemanları tarafından da mesleki deneyimler konusunda katılımcılarla paylaşımlarda bulunulmuştur.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına kazı ve araştırmalarda görevlendirilen Bakanlık Temsilcilerinin mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde görevlerini sağlıklı yürütmelerini amaçlayan eğitim çalışmalarının değişik bölgelerde farklı grupların katılımıyla sürdürülmesi planlanmıştır.
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Hayat ERKANAL