KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlık Temsilcisi Eğitimleri Başlıyor

2863 Sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nun 48. maddesi gereğince, Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile gerçekleştirilen arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına, Bakanlık adına katılacak “Temsilci” ve “Yetkili Uzman” görevlendirme çalışmaları kapsamında gruplar halinde planlanan 2014 yılı eğitim programına başlanıyor. 
 
2014 yılı eğitim programı kapsamında yapılacak ilk grup eğitim programı 15 İl’deki, 18 Müze Müdürlüğünde görevli Arkeolog ve Uzmanlardan oluşan 33 kişilik gruba yönelik olarak, 27-28 Ekim 2014 tarihleri arasında İzmir/Urla’da Ankara Üniversitesi Sualtı Araştırma  Merkezi (ANKÜSAM) ve Limantepe Kazıevi yerleşkesinde düzenlenecektir.
 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Zülküf YILMAZ’ın başkanlığındaki oturumlarda, Selçuk Müzesi Müdürü Cengiz TOPAL, Kazılar Şube Müdürü Vekili Umut GÖRGÜLÜ, Arkeologlar Levent Egemen VARDAR, Zerrin AKDOĞAN, Erdal KORKMAZ ve Berrin ÇELEBİ tarafından, “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge” ile “Yüzey Araştırması ve Kazıda Görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi’nin Görev ve Yetkileri” konularında sunum ve paylaşımlar yapılacak, “Kazı Çalışmalarında Mali Konular, Kaynak ve Kullanımı” konusunda bilgiler verilecektir.
 
Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve Liman Tepe Kazısı Başkanı Prof. Dr. Hayat ERKANAL’ın da yer alacağı eğitim çalışmasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına kazı ve araştırmalarda görevlendirilen Bakanlık Temsilcilerinin mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde görevlerini sağlıklı yürütmeleri amaçlanmaktadır.
 
Eğitim çalışmalarının değişik bölgelerde farklı grupların katılımıyla sürdürülmesi planlanmıştır.
 
 
 
 
2013 Yılı Samsun/Atakum Eğitim Programı