KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Varlığı Kaçakçılığının Önlenmesine İlişkin Farkındalık Çalışmalarımız Sonuç Veriyor: Ülkemiz Kökenli Bir Kültür Varlığı Daha Ait Olduğu Topraklara Döndü

Bakanlığımızın, ülkemiz kökenli kültür varlıklarının iadesi yönündeki çalışmaları yankı bulmakta. Bu çalışmalarımız neticesinde ABD’den Anne Daughtry, elinde bulunan bir adet Anadolu kökenli kültür varlığını, ait olduğu ülkede korunması gerektiğini bildirerek, Los Angeles Başkonsolosluğumuza teslim etmiştir.

M.S. 2. Yüzyıl'a tarihlenen ve Roma Dönemi'ne ait bronz at koşum takımı parçası (Gem) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde koruma altına alınmıştır.