KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

III. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES)

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün de katkılarıyla 15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "III. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES)" kapsamında İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve Samsun Müzesi Müdürlüklerinden 12 restoratör, seramik konservasyonu konusunda sunumlar yapacaktır.
 
Tarihi eserlerin koruma - onarım uygulamaları konusunda bilgi paylaşımı yapmak, mesleki etik birliğinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarla  gerçekleştirilecek çalıştaya ayrıca Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Nevşehir, İzmir ve Trabzon Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri ile Anadolu Medeniyetleri Müzesinden 12 Restoratör de dinleyici olarak katılacaktır.