KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Müzesi’nin Arkeopark’ı Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri (IDCA) Finalisti Oldu

Arkeopark projesi başta olmak üzere hazırladığı eğitim programları ile farklı kültürlerle işbirliği yapan ve ziyaretçi çeşitliliğini arttıran Mardin Müzesi, merkezi Paris’te bulunan Agenda İletişim Ajansı’nca müzelerin halkın ilgisini çekmeye yönelik iletişim çalışmaları için değişik dallarda her yıl verilen Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri’ne (IDCA) bu yıl başvurmuş, müze arkeoparkı ile “Gençlere Yönelik En İyi Program” dalında üç finalistten biri olmuştur.
 
Mardin Müzesince;  müzelerin ‘tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yer’ kimliğini aşarak farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği, topluma hizmet veren bilim ve eğitim merkezi olması gerektiğine inanarak bilim, sanat, arkeoloji vb. konularda ziyaretçilerinin sosyalleşmesine katkı sağlayan, içinde bulunduğu kültürü ve farklı kültürleri derinlemesine tanıtan programlar ile gençlere ve ailelerine yönelik müze eğitim çalışmaları yürütülmektedir.
 
Din ve inanç sistemi, ticaret, sosyal yaşam, güç ve iktidar, savaş, süslenme ve beslenme başlıkları ile tematik sergileme yapılan müzede, ziyaretçi ile müze arasındaki bağı güçlendirmek için yeni iletişim ağları oluşturulmuş ve müzenin gelecekteki öncelikleri belirlenmiştir. Ayrıca geçici sergiler, konserler, müze eğitimi atölye çalışmaları ile müzenin bulunduğu sokağın çiçeklendirilmesi ve boyanması gibi etkinlikler gerçekleştirilerek müze çevresindeki gençlerin ve ailelerinin müze ile daha etkin bir ilişki içinde olmaları sağlanmıştır.
 
Mardin Müzesi, gerçekleştirdiği projeler ile sadece ziyaretçiyi müze binası içine çekmeyi değil müzenin toplumun yaşamında bir değişim yaratmasını hedeflemiştir. Müze, ziyaretçi ve çevrenin beklentilerine cevap verecek şekilde işlevlendirilerek daha önce müzeye gitmemiş ve müze ziyaretçisi olmayan genç bir kitlenin aktif müze kullanıcısı olması sağlanmıştır.
 
Müze koleksiyonları ile izleyiciler arasında bağ kurmak olarak tanımlanan “müze eğitimi” çalışmaları için Mardin Müzesi, müze binası önündeki alanı arkeopark olarak düzenlenmiş ve müzede bir eğitim salonu oluşturmuştur. Arkeoparkta yapılan müze eğitimi çalışmaları ile gençlerde kültür varlıklarını tanıma, koruma, yaşatma bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiş ve kültürel mirası koruyan, yaşatan, farklılıklara saygı gösteren, demokrasi bilinci edinmiş, paylaşımcı ve kendisiyle barışık, müze kültürüne sahip nesiller yetişmesi amaçlanmıştır.
 
2012 yılından beri Mardin Müzesi’nde 5-18 yaş arası gençler, en fazla 30 kişilik gruplar halinde haftanın beş günü atölye çalışmalarına katılmaktadır. 10.000’in üzerinde gencin faydalandığı arkeoparkta, her yaş grubu için hazırlanmış farklı programlara katılan gençler, arkeolojiyi tanıyarak arkeologlar eşliğinde bilimsel kazı çalışması yapmaktadır.
 
Mardin Müzesi, arkeopark projesi ile özellikle 7-14 yaş arası çocukların yapay bir kazı alanında arkeolojik kazı yapma, çıkan eserleri temizleme, çizimlerini, restorasyonlarını yapma, belgeleme ve sergileme süreçlerini deneyimledikleri, eski çağlardaki gibi seramik yapıp çivi yazısıyla kil tabletlere yazılar yazdıkları, el değirmeninde un öğüttükleri, sikke bastıkları ve benzer birçok aktiviteye katıldıkları bir alan olmuştur.
 
Arkeopark’ta kerpiçten Neolitik Ev modeli ve eşyaları, 4 adet 2x3 m ölçülerinde 50cm derinliğinde dört adet açma (kazı alanı) oluşturulmuş, mimari buluntularla birlikte geçmişin bilgi kaynağı olan ve çocukların yorumlayabilecekleri eserlerin imitasyonları (tablet, kandil, kap kacak, fibula, ok vb)  kazı alanı içerilerine bırakılarak üzerleri toprakla kapatılmıştır. Müze eğitim atölyelerinde ise çivi yazısı yazma, sikke basma, resim, heykel, kök boya ile baskı yapma, çarkta seramik yapımı, eski çocuk oyunları ve oyuncaklar, uçurtma, kukla, Neolitik Dönem evi ve yaşamını gözlemleme, müzik ve dans gibi otuzun üzerinde atölye faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
 
Mardin Müzesi, kurduğu arkeopark ile “nesne merkezli eğitim” yöntemini uygulayarak müzeyi aktif öğrenme ortamına dönüştürmüştür. “Arkeoparkta Bir Gün” adlı projesi sayesinde köylerde yaşayan 2.500 öğrenci ile birlikte iki yılda 10.000 genç ve 35.000 yetişkinin müze eğitim çalışmalarının içinde yer almasına aracı olmuştur.
 
Mardin Müzesi, yürüttüğü müze eğitimi programları ile toplumu müzeye yaklaştırarak bireyler ile müze arasında iletişim kurmuş; somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık yaratmıştır. Müze; yapılan geçici sergiler, konser ve dinletiler, sosyal projeler, sinema gösterimleri, konferanslar, festivaller ve atölye çalışmaları ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere ulaşarak toplumun yaşamında değişim yaratmıştır.
 
Arkeopark projesi başta olmak üzere hazırladığı eğitim programları ile farklı kültürlerle işbirliği yapan ve ziyaretçi çeşitliliğini arttıran Mardin Müzesi, merkezi Paris’te bulunan Agenda İletişim Ajansı’nca müzelerin halkın ilgisini çekmeye yönelik iletişim çalışmaları için değişik dallarda her yıl verilen Uluslararası Tasarım İletişim Ödülleri’ne (IDCA) bu yıl başvurmuş, müze arkeoparkı ile “Gençlere Yönelik En İyi Program” dalında üç finalistten biri olmuştur.
 
Yarışma dalındaki diğer finalistler; A.B.D. Pennsylvania’daki Kimyasal Miras Vakfı (Chemical Heritage Foundation) Müzesi’nin ücretsiz mobil uygulaması ChemCraft ile Avustralya Sidney’deki Avustralya Çağdaş Sanat Müzesi’nin GeNext programıdır. ChemCraft uygulaması, kullanıcıya sanal ortamda kendi laboratuvarını kurma, farklı kimyasal maddeleri karıştırarak tepkimeler yaratma ve yeni bileşimler oluşturma imkânı verirken, GeNext programı gençleri ziyaret saatleri sonrasında profesyonel sanatçıların rehberlik ettiği atölye çalışmalarına davet etmektedir.
 
17 ülkeden 76 müzenin yedi dalda toplam 96 projesinin yarıştığı ödüller için 21 finalist belirlenmiştir. Ödüller 14 üncüsü Sidney’de yapılacak olan “Müzeyi Anlatma Konferansı” etkinliği sırasında 7 Kasım 2014 tarihinde açıklanarak sahiplerine verilecektir.   
 
 
  • Mardin Müzesi Arkeopark
  • Mardin Müzesi Arkeopark
  • Mardin Müzesi Arkeopark
  • Mardin Müzesi Arkeopark
  • Mardin Müzesi Arkeopark
  • Mardin Müzesi Arkeopark
  • Mardin Müzesi Arkeopark
  • Mardin Müzesi Arkeopark
  • Mardin Müzesi Arkeopark