KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kapadokya Yeniden Planlanıyor

“Kapadokya Bölgesi Planlama Sorunları” konuklu toplantı 19 Eylül 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün ev sahipliği ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocapınar’ın başkanlığında yapıldı.
 
Kapadokya bölgesinin birden fazla koruma statüsüne sahip olması, farklı kurumların plan yapma ve onama yetkisi bulunmasından kaynaklanan sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Müdürlüğü, Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri katıldı.
 
Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerine yayılmış bir bölge konumunda olan Kapadokya doğa ve tarihin birleştiği yerdir. Coğrafi olaylar peribacalarını oluşturmuş, insanlarda içlerine ev ve kilise oyarak medeniyetler oluşturmuştur. Kapadokya Pers dilinde güzel atlar ülkesi anlamına gelir. Ayrıca; Kapadokya Türk turizminin başladığı yer olarak da öngörülür.
 
Türk turizmine öncülük eden ve ülke turizmimiz açısından önemli bir yere sahip olan Kapadokya bölgesi, birden fazla koruma statüsüne sahip olması, farklı kurumların plan ve onama yetkisinin olmasından dolayı planlama ve koruma sorunuyla baş başa kalmaktadır. Planlamaya yönelik kurumlar arsı bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanması, sağlıklı ve sürdürülebilir planların ve kararların oluşturulması, görüş alışverişinde bulunulmasına yönelik bu toplantı Kapadokya bölgesi için yeni bir bakış açısı oluşturmuş, vizyon gelişimine yarar sağlamış ve bölgenin gerektiği gibi korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için de sağlıklı bir planlamanın var olması gerektiğine vurgu yapılmıştır Ayrıca; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce yaptırılan ve ilgili kurumlarca onaylanma aşamasında bulunan üst ölçek planın onay sürecinin hızlandırılmasına yönelik kararlarda alındı.