KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sualtı Kazı ve Araştırmaları Yerli Bilim Heyetlerine Emanet

Ülkemiz kıyılarında 1959 yılında başlayan ve çoğunlukla yabancı heyetler tarafından yürütülen arkeolojik sualtı araştırmaları Türk bilim heyetlerince yürütülmeye devam ediliyor. 1959-2014 döneminde biri dışında tamamı yabancı heyetlerce yürütülen sualtı kazıları da yine Türk bilim insanları ve Müze Müdürlükleri başkanlığında sürdürülüyor.
 
2014 yılında Ülkemiz kıyılarında Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Harun ÖZDAŞ ile Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖNİZ tarafından sürdürülen çalışmalara Bakanlığımız izin ve destekleri ile devam ediliyor.
 
Yrd. Doç. Dr. Harun ÖZDAŞ tarafından Ege ve Akdeniz kıyılarında yürütülen arkeolojik yüzey araştırması çalışmaları ile sualtında bulunan mimari kalıntıların, liman yapılarının ve batıkların, çapalama alanlarının tespiti yapılarak belgelenmesi yapılırken, aynı zamanda 2015 Çanakkale Deniz Savaşı’nın 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Çanakkale sahil şeridinde batan savaş gemileri ve Çanakkale’nin denizcilik tarihi içindeki önemini ortaya çıkaracağı düşünülen diğer tarihsel batıklar üzerinde de araştırmalar yapılıyor. Söz konusu çalışmalarda Piri Reis Araştırma Gemisi kullanılıyor.
 
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖNİZ tarafından da Antalya kıyılarında sualtı araştırmalarına devam ediliyor. Öte yandan,  Türkiye kıyılarında yürütülecek sualtı arkeoloji çalışmalarında kullanılacak olan Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları ve Uygulama Merkezi’ne ait, Selçuk-1 isimli Sualtı Kazı ve Araştırma Gemisi de geçtiğimiz günlerde denize indirilmişti.
 
Selçuk-1 ve beraberindeki sonar teknesi ile Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖNİZ başkanlığındaki 20 kişilik bilimsel ekiple yürütülen çalışmalarda, Akdeniz’de Tunç Çağı’na ait liman kalıntıları ile 2500 yıllık olduğu tahmin edilen 12 batığa ulaşıldığı bildirilirken, Kemer’de bulunan Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırma Merkezi de çalışmalarda merkez olarak kullanılıyor.
 
Çalışmalar kapsamında, teknolojik alt yapı kullanılarak sualtının görsel haritaları çıkartılırken, dalıcı marifetiyle fotoğraflama ve kayıt çalışmaları da sürdürülüyor. Bakanlığımız tarafından da yakından takip edilen ve desteklenen sualtı araştırma ve kazılarına Ekim ayına kadar devam edilmesi öngörülüyor.
 
Tabak Batığı Kurtarma Kazıları Sürüyor

Ülkemiz kıyılarında yürütülen sualtı araştırmaları yanında bağımsız olarak gerçekleştirilen tek sualtı kazısı olma özelliği taşıyan Tabak Batığı Kurtarma Kazıları, Yrd. Doç. Dr. Harun ÖZDAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖNİZ’in bilimsel danışmanlığındaki bir ekip tarafından Antalya Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında devam etmektedir.
 
Antalya İli kıyılarında yer alan Doğu Roma Dönemine tarihlenen batıkta yürütülen kazı çalışmaları, Bizans tabak ticaretinin ulaştığı en uzak noktayı göstermesi açısından önem taşırken, antik çağdan çok sayıda tabağın gün ışığına çıkarılması, dönemin deniz ticaret tarihi hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılması açısından da merakla takip ediliyor.