KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dülük Baba Tepesi`nde Tanrı Kabartmalı Önemli Bir Stel Gün Işığına Çıkarıldı

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Doliche/Dülük Antik Kenti`nde Bakanlığımız izinleri ile Münster Üniversitesi`nden Prof. Dr. Engelbert WINTER`in başkanlığında yürütülen 2014 yılı kazı çalışmalarında in-situ konumda olmayan  tanrı kabartmalı
 
150x69 cm boyutlarındaki stel üzerindeki bir tanrı motifi tasviri yer alırken, hangi tanrının tasvir edildiği tam olarak henüz bilinmemekle birlikte, tasvirlere göre bereket ile ilgili veya hava tanrısı olabileceği tahmin ediliyor. Stelin ikonografisi ve motiflerine göre Demir Çağı`nın bir eseri olabileceği düşünülse de, tanrının kıyafeti ve kompozisyonu dikkate alındığında Roma dönemi işçiliğinde yapıldığı belirgin bir şekilde gözlenebiliyor. Stelin alt yanında betimlenmiş olunan hilal ve yıldızlar Roma dönemine ait betimleme özelliklerini gösteriyor.
 
Yörede benzer örneklerinin bilinmemesi, yapım tekniği ve tasvirleri dikkate alındığında Demir Çağı`ndan Roma Dönemine ve daha da sonrasına bir sürekliliğin yaşandığını göstermesi açısından önemli kabul edilen stel üzerindeki ayrıntılı çalışmalara devam ediliyor.