KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar Yunus Emre (Emre Sultan) Tekkesi

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabasında, Emre Gölü Mevkiinde bulunan Yunus Emre Tekkesi (Emre Sultan Tekkesi), mülga Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.02.1988 tarih ve 65 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı (dinsel anıt) olarak tescil edilmiştir.  Bu alanda zaviye ve türbe bulunmaktadır.

Tekke, Frig Kaya Anıtlarının yakınındadır.

Yanında bulunan zaviyesi, Başbakanlık Osmanlı arşivindeki belgelere göre Fatih Sultan Mehmet zamanında (1451 – 1481) berat almıştır.

Emre Sultan Türbesi yuvarlak kemerli bir beşik tonozla örtülmüştür. Tonoz örtüsünün destek kemerindeki taş ve tuğlalarla oluşturulan almaşık örgü 14. yüzyıl, Beylikler ve Erken Osmanlı Mimarlığında karşımıza çıkmaktadır.

Türbenin doğu ve batı cephelerinde birer adet çörten ve iki adet mazgal tipi pencere bulunmaktadır.