KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kıyı Likya’nın Erken Tarihine Yeni Bir Bakış: Patara Kazılarında Önemli Buluntular Ele Geçti

Likya Birliği’nin başkenti Patara’da Tepecik Akropolisi’nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında, bu güne kadar Likya kıyı kentlerinin erken tarihine yönelik bilinen ve yazılanları değiştirecek özel buluntulara ulaşıldı.
Buluntular arasında en erkeni olan ve MÖ 3. binyıla tarihlenen figürin; ayrıca Likya Bölgesi’nde bilinen tek örnek olup, Patara’da daha önce de az sayıda olmasına rağmen çanak-çömlekle belgelenen Erken Tunç Çağı, bu figürinle yorumlanabilir bir boyuta ulaşarak Anadolu’nun iç kesim kültürleri ile öngörülen bağlantılar ortaya çıkmaya başladı.
 
MÖ 6. yüzyıl ilk yarısına, Alyattes Dönemi’ne ait, ön yüzünde kükreyen bir aslan protomunun betimlendiği Lidya darbı bir elektron sikke olan diğer buluntu ise şimdiye kadar Likya Bölgesi’ndeki kazılarda ele geçmiş en erken sikke olup, Patara’nın Pers öncesi dönemde bölgenin ana limanı olarak son derece gelişkin ticari ilişkiler içinde olduğunu gösteriyor.
 
Bu ticari ilişkilerin kazıyla belgelenen bir diğer göstergesi ise; Anadolu'da günümüze kadar benzerine rastlanmamış olan, MÖ 7. yüzyıl üretimi bir çıplak ana tanrıça figürini olup, Doğu’da Astarte olarak tanımlanan Tanrıça, değişik tiplemeleriyle Akdeniz ve Ege bölgelerinde orijinal ve kopya örnekleriyle biliniyor.
 
 

Tunç Çağı Figürini

 

Lidya Sikkesi

 

Astarte Heykelciği