KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31. Numaralı Kilisede Temizlik Çalışmaları Tamamlandı

Karaman İli, Merkeze bağlı Üçkuyu Köyü sınırları içerisinde bulunan Değle Ören Yerinde, doğal bir terasın üzerinde bulunan 31 numaralı bazilikada Karaman Müzesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen temizlik çalışmaları tamamlandı.
 
Temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiği 31 numaralı bazilikanın giriş bölümü bodur ve yassı bir sütunla ayrılmış olup payenin üstündeki ortak kemer taşının dış yüzüne kabartma olarak bir Malta Haçı işlenmiştir. Oval planlı apsisi ikiz pencereli, son derece itinalı yapılmıştır.  Apsisin dış cephesinde bulunan bir taş üzerindeki yazıtta: “Burada Geor…okthos yatmaktadır” yazısı yer almaktadır. Karaman Müzesi Müdürlüğünce başlatılan temizlik çalışmalarında, öncelikli olarak kilisenin içine yıkılan duvar kalıntılarının kaldırılması ve kilisenin iç ve dış mekanlarının açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Temizlik çalışmalarında hafriyat toprağı kaldırılmış ve düzgün kesme taştan yapılan zemin ile yapının mimarisi tam olarak gün yüzüne çıkarılmıştır.
 
Çok sayıda kilise ve konut kalıntısının bulunduğu  Değle Ören Yeri, aynı bölgede yer alan Madenşehir Köyündeki yapı kalıntılarıyla çağdaş olup, M.S. 4-9 yüzyıllara tarihlendirilmektedir.  Binbir Kilise olarak adlandırılan bölgenin antik dönemde Piskoposluk merkezi olduğu düşünülmektedir.
 
 
 
 
 
31 numaralı kilise temizlik öncesi durumu
 
 

31 numaralı kilise temizlik çalışmaları
 
 

31 numaralı kilise temizlik çalışmalarından sonra
 
 

31 numaralı kilise temizlik çalışmalarından sonra
 
 

31 numaralı kilise temizlik çalışmalarından sonra
 
 

31 numaralı kilise mozaik taban