KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırşehir Merkez Kalehöyük Kazı Çalışmaları Sürüyor

2012 ve 2013 yıllarında, Kırşehir Müze Müdürlüğünün başkanlığında ve Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Işık ADAK ADIBELLİ’nin bilimsel danışmanlığında Kırşehir Merkez Kalehöyük’te gerçekleştirilen kazı çalışmalarına 2014 yılında da devam ediliyor.
 
2012 ve 2013 yıllarında höyüğün güney ve güney doğusunda yer alan  plankarelerde yaklaşık 550 metre karelik alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilirken, bu çalışmalar sonucunda höyükte Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma ve Hellenistik dönem tabakalarının varlığı ortaya konuldu.
 
2014 yılı kazı çalışmalarına Bakanlığımızca sağlanan 120.000,00 TL ödenek ile devam edilirken şimdiye kadar ortaya çıkarılan tabakalarının altında olduğunu düşünülen  Frig, Hitit ve diğer Tunç Çağ kültürlerine,  hatta Kalkolitik döneme ait kalıntı ve buluntulara ulaşılması hedefleniyor.
 
İlk defa 17. yüzyılda Katip Çelebi tarafından zikredilen Kale Höyük ile ilgili ilk kapsamlı araştırma ve yayın 1950’li yılarda B. Alkım ve H.Th. Bossert tarafından yapılmış ve bu höyükte kazı çalışmaları yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak höyükteki ilk arkeolojik kazılar 2009 yılında Alaadin Camii’nin restorasyonu sırasında yapılmış, ortaya çıkan bulgular ve kültür katları höyükte arkeolojik çalışmaların devam etmesi gerektiğini ortaya koymuştur.
 
Höyüğün şehir merkezindeki önemli konumu ve yapılan arkeolojik çalışmaların sonuçlarının sergilenmesi amacıyla höyüğün bir arkeopark olarak düzenlenmesi öngörülüyor. Kırşehir Belediyesi’nin bu konudaki projeleri, Nevşehir koruma Kurulu’nun gözetiminde hazırlanıyor.