KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ani Ören Yeri 2014 Kazıları Başladı

Kars İli, Ani Ören Yeri’nde 2012 yılından beri sürdürülmekte olan kazı çalışmaları, bu yıl da Kars Müzesi başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fahriye BAYRAM’ın bilimsel başkanlığında 14 Temmuz’da tarihinde başladı.
 
Ağustos ayı sonuna kadar sürdürülmesi planlanan çalışmalar kapsamında, 2013 yılında batı ve güney cephesi önünde çalışılan ve restorasyon projeleri hazırlanmış olan Katedral (Fethiye Camii)’in etrafının tamamıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor.
 
Bunun yanı sıra 2014 sezonunda, Manuçehr Camii’nin tabandan gelen su probleminin çözümüne, alanının grid çalışmalarına, daha önceki yıllarda açığa çıkarılmış olan mekânların duvarlarının basit onarımlarına, ziyaretçilerin rahat dolaşımı için oluşturulan gezi yollarının düzenlenmesine, yapıların temizlenmesine ve sonraki yıllarda gerçekleştirilecek projelerin planlanmasına yönelik çalışmalar da yürütülecek.