KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kalkınma Ajansları Bölgesel Projelere Kaynak Dağıtıyor

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulan Kalkınma Ajansları üretilen projelere kaynak sağlamaya devam ediyor.
 
Kalkınma Ajanslarına Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi amaçlarıyla, proje desteği için başvuru sahibi olabiliyorlar.
 
Bu kapsamda, 2013 yılında Knidos Antik Kenti Tiyatrosunun rölöve ve restorasyon projesi için için yaklaşık 1.000.000,00 bütçeli bir proje Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün mali desteği, Marmaris Müzesi Müdürlüğünün proje ortaklığıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından kabul edildi.
 
Yine benzer şekilde, Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Kelenderis Antik Kenti liman hamamının rölöve ve restorasyon projesi için yaklaşık 1.000.000,00 TL bütçeli proje Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün mali desteği, Silifke Müzesi Müdürlüğünün proje ortaklığıyla Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından kabul edildi.
 
Mardin İli’nde ise Mardin Müzesi Müdürlüğünce Dara Antik Kenti ve Mor Yakup Kilisesi kazı ve restorasyon çalışmalarına yönelik olarak proje hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dicle Kalkınma Ajansı tarafından 750.000,00 TL’ye kadar desteklenmesi öngörülen  projelerin kabul edilmesi halinde Dara Antik Kenti ve Mor Yakup Kilisesi’nin kazı çalışmaları ile rölöve restorasyon çalışmalarının hızlanması ve kentin turizm altyapısının güçlenmesi öngörülüyor.
 
 
 
Knidos Küçük Tiyatro Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi,(GEKA), Muğla
 
 
 
 Kelenderis Liman Hamamı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi,(ÇKA) Mersin
 
 
 
 Dara Antik Kenti, Mardin
 
 

Mor Yakup Kilisesi, Mardin