KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul ve Balıkesir İllerindeki Kamu Taşınmazları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Özel Sektör ve Sivil Toplum İşbirliği ile Ayağa Kaldırılıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür varlıklarının restorasyonu için özel sektörün ve sivil toplumun da kültür sektörüne katkıda bulunabileceği projeler ortaya koyuyor. Restore edilerek kültürel amaçlı olarak işlevlendirilmesi için İstanbul İli, Sarıyer-Beşiktaş İlçelerinde ve Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi bulunan taşınmaz kültür varlıkları özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis ediliyor.

Bu taşınmazlara ilişkin detaylara “Teşvik Sponsorluk Duyuruları” başlığı altında ya da aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.