KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5225 Sayılı Kanun Kapsamında Balıkesir İli, Ayvalık ilçesi Namık Kemal Mahallesi, 956 ada, 1 parselde yer alan taşınmaz kültürel amaçlı hizmetlerde kullandırılacaktır

Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında yerli veya yabancı tüzel kişilere kültür yatırımı ve girişimleri için teşvik sağlanmaktadır.
 
Bakanlığımızca 5225 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan biri Balıkesir Ayvalık’ta hayata geçirilecektir. Ayvalık İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, 956 ada, 1 parselde bulunan mülkiyeti hazineye ait, 721 m2 alana sahip, tescilli yapının yatırımcılar tarafından özel tesis (müze) olarak kullanılması için işlemlere başlanmıştır.
 
 
Duyuru (TK-019)
Bilgi Föyü (TK-019)
 
 
 
 
Taşınmazın genel görünümü
 
 
 
 
Taşınmazın Bulunduğu Bölge