KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk Anı Evi ve Etnoğrafya Müzesi

Atatürk Anı Evi, eski Halkevi binasında 1981 yılında düzenlenerek ziyarete açılmıştır.
 
Malatya İli, Merkez İlçesi, Hüseyinbey Mahallesi, Atatürk caddesi'nde bulunan, tapunun 1826 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı, Bakanlığımıza (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) tahsisli anılan taşınmazın, Malatya Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı "Atatürk Anı Evi ve Etnoğrafya Müzesi" olarak işlevlendirilmesi Bakanlık Makamından alınan 25.06.2014 tarih ve 123368 sayılı onay ile uygun görülmüştür.