KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bergama Akropol Ören Yeri’nde Çevre Düzenleme Çalışmalarında Son Aşamaya Gelindi

Unesco Dünya Miras Listesine 998. sırada dahil edilen Bergama “Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı” dosyasıyla komiteye sunularak kültürel peyzaj kategorisinde listeye alınmıştır.
 
İzmir İli, Bergama İlçesi içinde yer alan ve tepe yerleşimi olan Akropol’ün (Pergamon) şehircilik anlayışı,  büyük ölçüde topografik zorunluluktan kaynaklanan bir kent düzeninin form ve planlama bakımından eşsiz bir örneğini oluşturmaktadır. Pergamon’da doğal bir düzlüğün olmaması yerleşimin en erken evresinden itibaren arazi teraslaması yapılmak suretiyle yer kazanılmasını gerekli kılmıştır. Kalede tespit edilen en eski yerleşim yerleri M.Ö 7-6. yy a tarihlenmektedir.
 
Athena Kutsal Alanı, Zeus Sunağı, Bergama Kütüphanesi, Heroon, Arsenal gibi pek çok antik eser, Akropol ören yerinde gün ışığı ile buluşmuştur ve yaşamaya devam etmektedir.
 
Akropol ören yerine gelen ziyaretçilerin gezebilecekleri net gezi güzergahlarının olmaması, gelen engelli ziyaretçilerinin alanı rahat dolaşamamaları, dinlenme ve genel ihtiyaçlarına cevap verecek ünitelerin yetersizliğinden dolayı çevre düzenleme projesinin hazırlanmasına ihtiyaç doğmuş, proje yapım işi ihale edilerek hazırlatılmış ve ilgili koruma bölge kurulunca onaylanmıştır.
 
Hazırlanan projeler doğrultusunda “Akropol Ören Yeri Çevre Düzenlemesi İşi”ne 14.09.2012 tarihinde başlanmıştır. 1.086.969,37 TL. ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanan işte son aşamaya gelinmiş olup 2014 yılı temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
 
Kurul onaylı projesi kapsamında bekçi ve güvenlik odalarının oluşturulması, ahşap travers döşemeli gezi yolları, maket alanlarının oluşturulması, oturma bankı, çöp kutusu, bilgi ve yönlendirme tabelaları vb. çevre donatı mobilyaları, çevre ihata sistemi ile çevre aydınlatma ve kameralı güvenlik sistemi de tamamlanarak daha sağlıklı ve etkin ziyaret olanağı sağlanacaktır.