KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müze Ziyaretçilerinin ve Personelinin Görüş ve Beklentilerine Dair Anket

Milletlerarası Müzeler Konseyi’nin (ICOM) bölgesel ittifaklarından ICOM Asya-Pasifik İttifakının (ICOM-ASPAC) hazırlayıp bölgedeki ülkelerle birlikte ülkemizin de katılmasını talep ettiği “Müze Ziyaretçilerinin ve Personelinin Görüş ve Beklentilerine Dair Anket” http://diaocha.idcjj.cn/index.php?lan=tc adresinde yayınlanmıştır.
 
30 Temmuz tarihine kadar sürecek olan anket çoktan seçmeli, yirmi sekiz basit sorudan oluşuyor. Çağdaş müzecilik standartlarının geliştirilmesi yolunda hem ziyaretçilerin hem çalışanların nabzını tutmaya yönelik hazırlanan anketi doldurmaya herkesi davet ediyoruz.
 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 
ICOM Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı