KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Müzecilik Çalıştayı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce düzenlenen “22. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ile Müzecilik Alanındaki Güncel Uygulamaların Değerlendirileceği Müzecilik Çalıştayı” 14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana Büyük Sürmeli Otelinde gerçekleştirilecektir.
 
1990 yılından itibaren her yıl farklı illerde düzenlenen ve büyük bir katılımla gerçekleştirilen söz konusu sempozyum, Bakanlığımıza bağlı Müze Müdürlüklerince gerçekleştirilen müze çalışmalarının ve kurtarma kazılarının sunulup, tartışıldığı bilimsel bir toplantı niteliğindedir.
 
14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında;
 
14 Kasım 2013 tarihinde müzecilik hizmetine yönelik uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği eğitim amaçlı “Müzecilik Çalıştayı”,
 
15-16 Kasım 2013 tarihleri arasında ise Müze Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma kazıları ile ilgili 42 bildiri sunulacaktır.
 
Bakanlığımız taşra teşkilatından 87 Müze Müdürü ile 161 uzman, Genel Müdürlüğümüzün yönetici ve uzmanlarından 37 kişi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’ndan (Türksoy) ilgili 3 uzman ile 5 Türk bilim adamı olmak üzere toplam 293 kişinin katılacağı 22. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumunun açılış töreni 15 Nisan 2013 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.
 
Sempozyum afişini görmak için lütfen tıklayınız..