KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir İli Saraylar Açıkhava Müzesi'nden Çalınan Etüdlük Eser

 
Fotoğraf 1: Kaybolan 409 (A) Müze Dışı Etüdlük Eser
 
 
Etüdlük No: Müze Dışı Etüdlük 409 (A)
Kazı No: 228
Eserin Adı ve Cinsi: Heykel-Mermer
Bulunduğu Yer : Saraylar Açık Hava Müzesi
Çağı: Heykel yarı işlenmiş halde bırakıldığı için dönem özellikleri belirgin değildir.