KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Göreme Milli Parkı Ve Kapadokya”ya Periyodik Raporlama

“Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” uyarınca Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen alanlarımızın koruma ve güncel durumlarının değerlendirilmesi, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin tecrübelerin ulusal ve uluslararası alanda paylaşılması ve işbirliği sağlanması amacıyla altı yıllık süreçler halinde hazırlanan Periyodik Raporlama sürecinin ikinci döngüsü ülkemiz için 2012 yılında başlatılmıştır.
 
Bu kapsamda; Dünya Miras Listesine 1985 yılında dahil edilen “Göreme Milli Parkı ve Kapadokya”ya ilişkin Periyodik Rapor anketinin doldurulması ve alanın güncel korunma durumunun ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi amacıyla 18.04.2014 tarihinde Nevşehir Uçhisar’da bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 
Söz konusu toplantıya yerel ve merkezi idarelerin, sivil toplum örgütlerinin, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi’nin ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun temsilcileri ile vatandaşlar katılım sağlamıştır.
 
  • “Göreme Milli Parkı Ve Kapadokya”ya Periyodik Raporlama
  • Göreme
  • Paşabağ
  • Zelve Açık Hava Müzesi