KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tekstil Eser Restorasyonu Eğitimi


Ülkemizde müze ve örenyerlerinde bulunan taşınır - taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının restorasyon, konservasyon çalışmaları, müzelerde ve yurtiçi/yurtdışındaki geçici sergilerde eserlerin korunması için uygun iklim, depolama ve teşhir ortamlarının araştırılması, tarihi yapıların malzeme ve koruma sorunlarının tespit edilmesi, özgün yapı malzemelerinin analizleri, restorasyon projelerinde doğru müdahale yöntemlerinin oluşturulması için onarım malzemelerinin geliştirilmesi çalışmalarının yapılması ve eserlerimizin sağlıklı bir biçimde gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarları kurulması yadsınamaz bir zorunluluk halini almıştır.
 
Bu amaçla Ülkemiz genelinde Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 10 adet Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tesis edilmiştir. Bunların ilki olan İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü 07.12.1984 tarihinde kurulmuş ve 1985 yılında faaliyete geçmiştir. Maden, pişmiş toprak, çini, cam, taş, mozaik, duvar resmi, kağıt ve heykel atölyelerinin mevcut olduğu anılan müdürlükte analitik, ıslak kimya ve petrografi analizleri yapılmakta; kütüphane, arşiv ve iklim araştırmaları alanlarında danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca karışık malzemeli eserler, ahşap, tekstil, yağlı boya, su altı eser, film – mikrofilm – dijital veri koruma ve eğitim atölyelerinin de kısa zaman içerisinde kurulması planlanmaktadır.
 
Genel Müdürlüğümüze bağlı diğer 9 Laboratuvar Müdürlüğü ise Bakanlar Kurulunun 30.07.2012 tarih ve 3539 sayılı Kararı ile Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Nevşehir ve Trabzon’da kurulmuş olup; bu birimlerde istihdam edilmek üzere restoratör kadrosunda 2013 yılında 151 adet sözleşmeli personel alımı yapılmıştır.
 
Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak kurulan Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinde istihdam edilen bu uzman personelin mesleki eğitimi kapsamında İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünde "Tekstil Eser Eğitim Programı" düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına Ankara, Gaziantep ve İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlükleri ile Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinden restoratörler katılmaktadır.
 
 
Amerika Birleşik Devletleri San Fransisco Güzel Sanatlar Müzesinde tekstil konservatörü olarak görev yapan Beth Marie SZUHAY ve yine aynı müzede tekstil - halı konservatörü ve küratör olarak görev Diane MOTT'un verdiği uygulamalı eğitim programı, 31 Mart 2014 tarihinde başlamış olup, 05 Haziran 2014 tarihine kadar devam edecektir.