KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kazı Başkanları İle Antalya’da Buluşuyoruz

Bakanlığımız izinleri ile gerçekleştirilen kazı çalışmalarını yürüten Türk kazı başkanları ile özellikle 2013 yılında güncellenerek yürürlüğe giren “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge" kapsamında özellikle mali konularda karşılaşılan sorunların tartışılacağı ve bilgi alışverişinde bulunulacağı “Kazı Başkanları Bilgi Paylaşımı Toplantısı” 13-15 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya  İli Porto Bello Otel’de gerçekleştirilecek.
 
Kazı çalışmalarında görev alan Bakanlık personelinin mevzuat hakkında bilgisini arttırmaya yönelik olarak 2012 yılında başlatılan Bakanlık Temsilcileri Eğitim Seminerleri’nin tamamlayıcı bölümü olarak organize edilen toplantıya, 130’a yakın Kazı Başkanı ile birlikte ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürleri, Müze Müdürleri ve Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri’nden de katılım sağlanacak.
 
Bakanlık ve Kazı Başkanları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi,  karşılaşılan sorunlara ilgili tüm tarafların katılımıyla çözüm önerileri üretilmesi amaçlanan toplantıda, sürdürülen kazı çalışmalarında yaşanan sorunlar bu kapsamdaki karşılıklı beklentilerin dile getirilmesi planlanırken, benzer nitelikli bir toplantının yabancı kazı başkanlarının katılımıyla 2014 yılı içinde yapılması öngörülüyor.