KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tescil Kararları

08.10.2013 tarih ve 6498 sayılı Kanun ile değişik 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. Maddesi’nde yer alan “…sit alanlarının, tabiat varlıklarının ve tek yapı ölçeğinde tescil edilen taşınmazlar da dahil olmak üzere malikleri idarece tespit edilemeyen taşınmazların tescil kararları, Resmi Gazete’de duyurulur ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süreyle yayınlanır..” hükmü gereğince söz konusu tescil kararları Genel Müdürlüğümüz internet sitesi ana sayfasında sağ tarafta yer alan "Tescil Kararları" başlığı altında yayınlanmaktadır.