KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Süreli Kullanım Yönergesi

Bakanlığımıza bağlı müze ve örenyerleri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce kültürel, bilimsel, sanatsal ve diğer etkinlikler için kullanım işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar hakkındaki "Süreli Kullanım Yönergesi" ve ekli cetvelleri http://dosim.kulturturizm.gov.tr/TR,51603/sureli-kullanim-yonergesi.html adresinde yayınlanmaktadır.