KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnceleme Komisyonu Toplantısı Yapıldı

"Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları HakkındakYönetmelik” doğrultusunda farklı müzelerden Müze Müdürü ve uzmanların katılımıyla oluşturulan İnceleme Komisyonu 28-29 Kasım 2013 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzde toplanarak gerekli çalışmalarda bulunmuşlardır.