KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Topkapı Sarayı’nda Mersiye - Aşure Geleneği

“Topkapı Sarayı’nda Mersiye- Aşure Geleneği”, Müze yönetiminin düzenlediği etkinlikle yeniden canlandırıldı.
 
Müze Başkanı Prof. Dr. Haluk Dursun, yapmış olduğu açılış konuşmasında Saray avlusunda bulunan ve II. Mahmud’un Kadın Efendilerinden Nevfidan Kadın’a ait olan kitabedeki bilgiye göre aşure geleneğinin canlandırıldığını, davetlilere ikram olunan Saray Aşuresinde bal ve sütle birlikte 23 çeşit malzeme kullanıldığını anlattı. Aşurenin Saray arşivinde bulunan 1728 tarihli tarife göre özel olarak hazırlatıldığını belirtti.
 
Sarayın Enderun Avlusu’nda yer alan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin kapı kitabesinin bulunduğu Hazine Koğuşu’nda başlayan programda Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarından Münip Utandı (Solist), Mehmet Güntekin (Daire), Murat Aydemir (Tanbur), Salih Bilgin (Ney); başta Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin besteleri olmak üzere Sultan III. Selim ve Sultan Abdülaziz’in bestelerini icra etti.
 
Musiki kısmından sonra programda Celal Yılmaz, Zülgaip Akkuş ve Tahsin Temel Hoca tarafından İstanbul usulü Mersiye ve Kur’an okundu. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran’ın duasıyla program son buldu.
 
Topkapı Sarayı’ndaki etkinliğe müze çalışanlarından, Topkapı Sarayını Sevenler Derneği mensuplarından ve İstanbul kültür sanat camiasının önde gelen isimlerinden geniş bir katılım oldu.