KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Göreve Yeni Başlayan Arşiv Uzmanlarının Eğitimleri Tamamlandı

Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatının arşiv hizmetlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen ve göreve başlayan arşiv uzmanlarına 09.09.2013-11.09.2013 tarihleri arasında Ankara’da 3 gün süren bir eğitim düzenlenmiştir.
 
Genel Müdürlüğümüz Osman Özbek Konferans Salonu ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılan eğitimlerde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Uzmanı tarafından dosyalama işlemleri, standart dosya planı uygulamaları, temel arşivcilik bilgileri, birim ve kurum arşiv işlemleri, ayıklama ve imha işlemleri, arşiv malzemesinin tasnifi ve Devlet arşivine devir işlemleri konularında; Genel Müdürlüğümüz Uzmanları tarafından da Tescilli Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) hakkında bilgiler verilmiştir.
 
Ayrıca söz konusu eğitim kapsamında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne de bir ziyaret yapılmıştır.
 
 
 

Eğitimle ilgili bilgiler aşağıdaki linkler üzerinden görülebilir: