KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Restorasyon Ve Konservasyon Laboratuarı Bölge Müdürlüğü Hizmete Hazır


Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han olmak üzere iki mekandan oluşmaktadır. Zaman içinde çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak yenileme ihtiyacı duyulan müzenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Bakanlığımızca 2010 yılında hazırlatılmıştır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin onarımı, teşhir tanzimi ve çevre düzenlemesine yönelik ihale Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 31.07.2012 tarihinde yapılmıştır. Bu kapsamda eskiden müze lojmanı ve deposu olarak kullanılan ve atıl durumda bulunan müştemilat, tadilatı yapılarak laboratuar binası olarak düzenlenmiştir. 1990 yılından itibaren müze bünyesinde hizmet veren laboratuar,  Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarı Bölge Müdürlüğü olarak yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.
 
Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarı Bölge Müdürlüğü-Dış Görünüm
 
 
Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarı Bölge Müdürlüğü-İç Görünüm
 
 
Ankara Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarı Bölge Müdürlüğü-İç Görünüm