KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğümüzün Merkez Ve Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere İstihdam Edilen Arşiv Uzmanlarına Eğitim Başlıyor

Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatının arşiv hizmetlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen ve göreve başlayan 47 arşiv uzmanına 09.09.2013-11.09.2013 tarihleri arasında 3 gün sürecek, saklama süreli standart dosya planı, arşiv iş ve işlemleri, arşiv mevzuatı ve Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) konularında eğitim verilecektir.

Saklama süreli standart dosya planı, arşiv iş ve işlemleri ve arşiv mevzuatı eğitimi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü uzmanları; Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES) eğitimi ise Genel Müdürlüğümüz uzmanları tarafından verilecektir.

Söz konusu eğitimler Genel Müdürlüğümüz Osman Özbek Konferans Salonu ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.