KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Mozaikleri Taşınıyor

Şanlıurfa İli’nde yapılmakta olan yeni müze kapsamında Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında, Müze Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen ve farklı noktalarda tespit edilen mozaiklere yönelik olarak Haziran ayında başlanan kazı, restorasyon ve taşıma çalışmalarına devam edilmektedir.
 
Söz konusu mozaikler, yeni müzede teşhir edilmek üzere bulunduğu yerden bilimsel metotlarla kaldırılması sonrasında öncelikle mevcut müzede kurulan laboratuara getirilerek teşhir öncesi restorasyon ve konservasyonları gerçekleştirilmektedir.
 
2013 Haziran ayından bu yana; farklı alanlardan toplamda 160 metrekareyi bulan ve M.S. 5-6. yüzyıllara tarihlenen mozaikler, bulunduğu yerden bilimsel metotlarla kaldırılarak öncelikle mevcut müzeye taşınmış olup,  diğer alanlardaki mozaiklerin taşınma öncesi kazı ve koruma çalışmalarına devam edilmektedir.
 
Mozaiklerin restorasyon ve konservasyonları sonrasında yeni müzede sergilenmesi planlanmaktadır.