KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dünya Miras Komitesi Adaylık Sürecimiz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda Düzenlenen Toplantıda Değerlendirildi

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nda 18.07.2013 tarihinde düzenlenen toplantıda ülkemizin Dünya Miras Komitesi’ne adaylığı sürecinde izlenecek stratejiler ve 16-27 Haziran 2013 tarihleri arasında Kamboçya’da düzenlenen 37. Dünya Miras Komitesi toplantı hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır.
 
Toplantıya Dışişleri Bakanlığı, Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu temsilcileri katılmıştır.
 
Dünya Miras Komitesi Adaylığımız
 
Ülkemiz, Dünya Miras Komitesi üyeliğine adaylığını açıklamış olup, seçimler Kasım 2013’de, Dünya Miras Sözleşmesine Taraf Devletler Genel Kurulu sırasında yapılacaktır. Dünya Miras Komitesi 21 taraf devletten oluşmaktadır.
 
Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilmemiz ülkemizin tanıtımı ve prestiji açısından önem taşımaktadır.