KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Restoratör pozisyonuna personel alımı için başvuruları kabul edilen adayların mesleki uygulama sınavı yapılmıştır.

2013 yılında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre ihdas edilen Restoratör pozisyonuna personel alımı için başvuruları kabul edilen adayların Bakanlığımızca oluşturulan sınav komisyonunca 03.06.2013-08.06.2013 tarihleri arasında mesleki uygulama sınavı yapılmıştır.